3S ALARM ให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพเพื่อความมั่นใจการปกป้องความปลอดภัยของคุณ


บริการติดตั้ง
3S ALARM ดำเนินการติดตั้งโดยทีมวิศวกรมืออาชีพพร้อมให้คำแนะนำในทุกพื้นที่มีจุดเสี่ยง
เพื่อให้คุณมั่นใจว่าทุกพื้นที่ของคุณจะได้รับการปกป้องอย่างครอบคลุม

 

บริการเฝ้าระวังตลอดเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
3S ALARM มาพร้อมกับบริการทีมเฝ้าระวังเหตุร้ายแรงทุกรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง
อีกทั้งยังคอยประสานงานโดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น สถานีตำรวจ หรือ สถานีดับเพลิง ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

 

บริการเผชิญเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
3S ALARM ให้บริการทีมเผชิญเหตุที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี เพื่อให้คุณมั่นใจได้อย่าง 100%
ว่าเจ้าหน้าที่ของเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ฉกเฉินเบิ้องต้นได้อย่างดี
อีกทั้งยังตัวแทนประสานงานโดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น สถานีตำรวจ หรือ สถานีดับเพลิง ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน