อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

SECURITY PRODUCTS BY 

 

 

อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
Motion Detector

อุปกรณ์ควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย
Control Panel

อุปกรณ์ควบคุมปิดเปิดระบบ/ปุ่มฉุกเฉิน
System Management

อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟไหม้พร้อมไซเรนในตัว
Fire Alarm

อุปกรณ์ตรวจจับการเปิดปิดประตู/หน้าต่าง
Opening Detector

 

อุปกรณ์แจ้งเตือนน้ำท่วมน้ำรั่ว
Water Leaks

ไซเรนส่งสัญญาณแจ้งเตือน
SIREN

อุปกรณ์ขยายช่วงสัญญา
Extend Signal Range

 

Coming Soon...